Wanneer het niet lekker loopt in je gezin, kan gezinscoaching helpen bij het oplossen van problemen. Het doel is je gezin sterker maken door samen oplossingen te zoeken en advies/begeleiding te geven. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over gedragsproblematiek, emotionele problematiek en angststoornis, maar bijvoorbeeld ook over slaapproblemen, gezinsrituelen en hoe om te gaan met woede uitbarstingen en conflicten.

Omdat een individuele hulpvraag van een gezinslid vaak een wissel trekt op het hele gezin, betrek ik het hele gezin bij de coaching. Samen gaan we kijken naar de sterke kanten binnen het gezin. Vaak zijn die door verschillende redenen naar de achtergrond geschoven. Doel is dat de ouder de regie weer terug krijgt.

Als je mij een berichtje stuurt of direct even belt, plan ik een telefonische kennismaking in. Tijdens de kennismaking zullen we informatie met elkaar uitwisselen om een beeld te krijgen van de hulpvraag en gezamenlijk vast te stellen of gezinscoaching daarbij een passende ondersteuning kan bieden. Als dit zo is, zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Het intakegesprek vindt plaatst bij jullie thuis, zodat de hulp laagdrempelig en persoonlijk is en in de vertrouwde omgeving plaats vindt. Hierbij zijn zowel de ouder(s) als het kind (of kinderen) aanwezig. Tijdens het gesprek zullen ouder(s), kind (of kinderen) en ik informatie met elkaar uitwisselen om zo een compleet beeld te krijgen van de hulpvraag. Daarbij maken wij met elkaar een plan van aanpak en worden afspraken gemaakt over de duur van de coaching. Hoelang het traject er precies uit gaat zien is van tevoren niet vast te stellen. Dit is afhankelijk van de hulpvraag , maar het uitgangspunt is altijd zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Afhankelijk van de hulpvraag en behoefte van de ouder(s), kom ik één of meerdere keren per week bij jullie op huisbezoek. Ook kan het zijn dat er gedurende de week telefonisch/app contact is. Op welke tijdstip ik op huisbezoek kom, is afhankelijk van de hulpvraag van het gezin. Ik ben hierin flexibel en kan zowel in de ochtend, middag als avond. Belangrijk is dat er in die huisbezoeken ook momenten zijn waarop ik zonder kind (of kinderen) alleen met de ouders kan spreken hoe de voortgang gaat en waar zij tegenaan lopen. Gedurende het traject evalueren wij regelmatig met elkaar hoe het gaat en stellen wij zo nodig onze doelen bij. Gezinscoaching wordt altijd afgesloten met een evaluatiegesprek met de ouder(s) en een schriftelijk verslag.