Rots & Water is een weerbaarheidstraining en sociale vaardigheidstraining. Het is bedoeld voor kinderen die meer voor zichzelf mogen opkomen of voor kinderen die juist hulp nodig hebben om zich te leren beheersen. Rots & Water is een programma dat in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Doel van deze training is het vergroten van het welzijn en de communicatieve en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag worden verminderd. Door middel van fysieke oefeningen wordt gewerkt aan zelfbeeldversterking, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprek.

Bij de Rots & Water training leer je wat het verschil is tussen de Rots en het Water. De Rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het water staat voor Solidariteit: dat betekent dat je je kunt inleven in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt. Door te oefenen en te praten leer je om in te schatten wanneer je een Rots kunt zijn en wanneer Water. Je leert op jezelf te vertrouwen en dat je kunt kiezen hoe te reageren. Dit ga jij bijvoorbeeld leren:

  • Stevig en sterk staan
  • Grenzen voelen en aangeven
  • Opkomen voor jezelf
  • Lichaamstaal en bewustwording van je ademhaling
  • Je boosheid beheersen
  • Meer vertrouwen krijgen in jezelf

Met Soliem verzorg ik Rots & Water training op scholen en instellingen, voor kinderen vanaf 7 tot en met 12 jaar oud. Bij voorkeur verzorg ik de training op de locatie van de school of instelling zelf, om voor de kinderen in een vertrouwde omgeving te blijven. Een trainingsgroep kan zowel van verschillende leeftijd zijn (samengestelde groep) als van eenzelfde leeftijd (bijvoorbeeld een volledige basisschoolklas).