Met Soliem verzorg ik individuele begeleiding zowel aan huis als op scholen, waarbij ik ondersteuning kan bieden op het gebied van gedrag, emotionele ontwikkeling en onderwijs. Uiteraard betrek ik in thuissituaties, waar nodig, ook de andere gezinsleden bij de begeleiding.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs kunnen met Soliem gericht werken aan vooraf afgesproken doelen. Een goede samenwerking en onderlinge afstemming tussen leerkracht en mij kan hierbij een aanvulling zijn op het reguliere onderwijsprogramma.

Na afloop van elke begeleidingssessie zorg ik voor een overdrachtsmoment met de ouder en/of leerkracht. Dit kan mondeling, maar wordt daarnaast ook altijd via verslaglegging gedeeld, zodat hier in de thuissituatie en/of klas op doorgepakt kan worden.