Soliem (hierna ook wel ‘we’ of ‘wij’ genoemd) respecteert je privacy en verwerkt persoonlijke informatie over jou, als gebruiker van onze dienstverlening, op een vertrouwde manier. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze met ons zijn gedeeld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wie zijn we

Soliem is een dienstverlener gespecialiseerd in Coaching en Gezinsbegeleiding op maat. Verder verzorgt Soliem ook Rots & Watertraining. Het betreft een Eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74018663.

Waarom we welke gegevens verzamelen

We verwerken persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening, contactverzoek of reactie op onze blog(s). We verzamelen niet meer gegevens dan nodig.

Contactformulier

Om Soliem eenvoudig een berichtje te kunnen sturen hebben we een online contactformulier, waarin we de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Naam, woonplaatse-mailadres en telefoonnummer: deze gegevens worden enkel intern gebruikt om op het bericht, dat je via het online contactformulier stuurt, te kunnen reageren. Afhankelijk van het bericht antwoorden we via email of nemen we telefonisch contact met je op.
Gastenboek

We stellen het op prijs als je een reactie schrijft op onze blog(s). Hiervoor verzamelen we naast je reactie de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam: je naam wordt openbaar gepubliceerd bij de reactie op de blog.
  • E-mailadres: het e-mailadres wordt niet gepubliceerd en enkel verzameld om zo nodig contact met je op te nemen indien de reactie hier aanleiding voor geeft, bijvoorbeeld in het geval van een klacht.
  • IP-adres: bij het invullen van het reactieformulier wordt op de achtergrond het IP-adres opgeslagen om te helpen spam te detecteren.
Cookies

Bij gebruik van onze website verzamelen wij gegevens via cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat bij je bezoek aan onze website door je browser op je apparaat wordt geplaatst. Op onze website hanteren wij enkel noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De data die met een cookie wordt verzameld gebruiken we alleen geaggregeerd en wij kunnen deze gegevens niet herleiden tot een apparaat of individu. Je kan je cookie voorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren, maar sommige delen van de website werken mogelijk niet als bepaalde cookies geblokkeerd worden. Browserinstellingen moeten apart voor elke browser en elke apparaat dat je gebruikt beheert worden.

Met wie we gegevens delen

Persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden en we delen deze uitsluitend in gevallen waarin je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving.

Hoe lang we gegevens bewaren

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening waarvoor deze gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je mag ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van je bezitten en ons verzoeken mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens te corrigeren. Ook mag je ons opdracht geven je persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit onze administratie, met als voorbehoud de gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met wettelijke, administratieve doeleinden. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaar naar privacy@soliem.nl sturen. Omdat wij daarna telefonisch contact met je opnemen, vragen we je een verzoek altijd te voorzien van een telefoonnummer. En om na te kunnen gaan of degene die het verzoek doet, ook de persoon is bij wie de gegevens horen, dien je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy vragen we je daarop het burgerservicenummer en je pasfoto af te dekken of zwart te maken. We proberen de verzoeken zo snel mogelijk in behandeling te nemen, doch uiterlijk binnen zes weken.

Tot slot, heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kan je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring

We behouden het recht deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen zodra hiervoor aanleiding bestaat.